کمیتۀ مصؤنیت خبرنگاران افغان با مسؤولان حکومتی در ولایت ننگرهار نشست‌ دادخواهی برگزار کرد

13 قوس 1401

کمیتۀ مصؤنیت خبرنگاران افغان با مسؤولان حکومتی، جمعی از مدیران و خبرنگاران رسانه‌های محلی ولایت ننگرهار، نشست‌ هم‌آهنگی و دادخواهی برگزار کرد.
در این نشست که به هدف ایجاد هم‌آهنگی بیشتر میان مسؤولان حکومتی و رسانه‌ها راه‌اندازی شده بود، یوسف ظریفی نمایندۀ کمیتۀ مصونیت خبرنگاران افغان در زون ‌شرق، قاري نور محمد حنيف، رییس اطلاعات و فرهنگ، مولوی امان‌الله عادل، رییس رادیو تلویزیون ملی و جمعی از مدیران و خبرنگاران رسانه‌های محلی ولایت ننگرهار، شرکت کرده بودند.در این نشست، افزون بر بحث و گفتگو روی موضوعاتی همچون رسیدگی به چالش‌های فراراه کار خبرنگاری، دسترسی به اطلاعات و ایجاد هم‌آهنگی میان نهادهای حکومتی و رسانه‌ها، تصمیم گرفته شد تا کمیتۀ مشترک هم‌آهنگی مسؤولان حکومتی و رسانه‌ها در سطح این ولایت، ایجاد شود.
کمیتۀ مشترک هم‌آهنگی مسؤولان حکومتی و رسانه‌ها به پیشنهاد کمیتۀ مصؤنیت خبرنگاران افغان و به هدف رسیدگی بهتر به مشکلات رسانه‌ها و خبرنگاران و ایجاد هم‌آهنگی میان نهادهای حکومتی و رسانه‌ها، راه‌اندازی می‌شود.مسؤولان حکومت در این ولایت‌، افزون بر حمایت همه‌‌جانبه از رسانه‌ها، وعده دادند که از این پس ادارات دولتی در زمینۀ فراهم کردن تسهیلات بیشتر برای خبرنگاران، هم‌کاری کنند.


کمیتۀ مصؤنیت خبرنگاران افغان در راستای هم‌آهنگی هرچه بهتر میان حکومت و رسانه‌ها و فراهم‌سازی فضای مصؤن برای خبرنگارن، پیوسته تلاش کرده است.