کمیتۀ مصؤنیت خبرنگاران افغان با مسؤولان حکومتی در هرات نشست‌ دادخواهی برگزار کرد

14 قوس 1401

کمیتۀ مصؤنیت خبرنگاران افغان با مسؤولان حکومتی، جمعی از مدیران و خبرنگاران رسانه‌های محلی ولایت هرات، نشست‌ هم‌آهنگی و دادخواهی برگزار کرد.
در این نشست که به هدف ایجاد هم‌آهنگی بیشتر میان مسؤولان حکومتی و رسانه‌ها راه‌اندازی شده بود، شمیل احمد مشعل، نمایندۀ کمیتۀ مصونیت خبرنگاران افغان در زون غرب، فرید احمد ایوبی، آمر اطلاعات و سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ، ثابت هروی مسؤول مطبوعاتی ریاست استخبارات و جمعی از مدیران و خبرنگاران رسانه‌های محلی ولایت هرات، شرکت کرده بودند.در این نشست، افزون بر بحث و گفتگو روی موضوعاتی همچون رسیدگی به چالش‌های فراراه کار خبرنگاری، دسترسی به اطلاعات و ایجاد هم‌آهنگی بهتر میان نهادهای حکومتی و رسانه‌ها، از فعالیت کمیتۀ مشترک هم‌آهنگی مسؤولان حکومتی و رسانه‌ها در این ولایت، استقبال شد.
کمیتۀ مشترک هم‌آهنگی مسؤولان حکومتی و رسانه‌ها در هرات از چندی قبل به پیشنهاد کمیتۀ مصؤنیت خبرنگاران افغان و به هدف رسیدگی بهتر به مشکلات رسانه‌ها و خبرنگاران و ایجاد هم‌آهنگی میان نهادهای حکومتی و رسانه‌ها، راه‌اندازی شده است.

مسؤولان حکومت در این ولایت‌، افزون بر حمایت همه‌‌جانبه از رسانه‌ها، وعده دادند که از این پس ادارات دولتی در زمینۀ فراهم کردن تسهیلات بیشتر برای خبرنگاران، هم‌کاری کنند.


کمیتۀ مصؤنیت خبرنگاران افغان در راستای هم‌آهنگی هرچه بهتر میان حکومت و رسانه‌ها و فراهم‌سازی فضای مصؤن برای خبرنگارن، پیوسته تلاش کرده است.