کمیتۀ مصؤنیت خبرنگاران افغان با مسؤولان حکومتی در خوست نشست‌ هم‌آهنگی و دادخواهی برگزار کرد

14 قوس 1401

کمیتۀ مصؤنیت خبرنگاران افغان با مسؤولان حکومتی، جمعی از مدیران و خبرنگاران رسانه‌های محلی ولایت خوست، نشست‌ هم‌آهنگی و دادخواهی برگزار کرد.


در این نشست که به هدف ایجاد هم‌آهنگی بیشتر میان مسؤولان حکومتی و رسانه‌ها راه‌اندازی شده بود، فاروق جان منگل، نمایندۀ کمیتۀ مصونیت خبرنگاران افغان در زون جنوب‌شرق، محمد رسول عادل، سخنگوی مقام ولایت، قاری عبیدالله، سخنگوی ریاست استخبارات، مستعفر گربز، سخنگوی قوماندانی امنیه و جمعی از مدیران و خبرنگاران رسانه‌های محلی ولایت خوست، شرکت کرده بودند.در این نشست، افزون بر بحث و گفتگو روی موضوعاتی همچون رسیدگی به چالش‌های فراراه کار خبرنگاری، دسترسی به اطلاعات و ایجاد هم‌آهنگی میان نهادهای حکومتی و رسانه‌ها، تصمیم گرفته شد تا کمیتۀ مشترک هم‌آهنگی مسؤولان حکومتی و رسانه‌ها در سطح این ولایت، ایجاد شود.


کمیتۀ مشترک هم‌آهنگی مسؤولان حکومتی و رسانه‌ها به پیشنهاد کمیتۀ مصؤنیت خبرنگاران افغان و به هدف رسیدگی بهتر به مشکلات رسانه‌ها و خبرنگاران و ایجاد هم‌آهنگی میان نهادهای حکومتی و رسانه‌ها، راه‌اندازی می‌شود.مسؤولان حکومت در این ولایت‌، افزون بر حمایت همه‌‌جانبه از رسانه‌ها، وعده دادند که از این پس ادارات دولتی در زمینۀ فراهم کردن تسهیلات بیشتر برای خبرنگاران، هم‌کاری کنند.


کمیتۀ مصؤنیت خبرنگاران افغان در راستای هم‌آهنگی هرچه بهتر میان حکومت و رسانه‌ها و فراهم‌سازی فضای مصؤن برای خبرنگارن، پیوسته تلاش کرده است.