خبرنگاری در حالت جنگ و خشونت

11 ثور 1400

کمیته مصونیت خبرنگاران افغان (AJSC) دوره های آموزشی منظم کوتاه مدت و درازمدت رایگان راجع به گزارشگری جنگ، مصونیت و خبرنگاری حساس در حالت جنگ و خشونت را برای خبرنگاران حرفه ای و جدید در تمام ولایت های افغانستان برگزار می کند. مواد درسی این دوره ها توسط متخصصان این بخش ها در مطابقت با استانداردهای بین المللی خبرنگاری و در مشوره با متخصصان ملی و بین المللی در زمینه گزارش جنگ، مصونیت و خبرنگاری حساس در حالت جنگ و خشونت تهیه شده است. هر ساله، کمیته مصونیت خبرنگاران افغان این برنامه های آموزشی را به تنهایی با در همکاری و هماهنگی با نهادهای دیگر برگزار می کند.


اگر خبرنگار هستید و می خواهید از این آموزش ها بهره مند شوید، لطفاً با ما از طریق شماره تماس (0702502087) و یا ایمیل (info@ajsc.af) به تماس شوید.