legal.png
0

پشتیبانی حقوقی دریافت شده
social.png
0

حمایت اجتماعی روانی
dollors.png
0

دریافت پشتیبانی مالی
training.png
0

آموزش های دریافت شده
Journalist.png
0

خشونت علیه خبرنگاران در سال 2020

خبرها و رویدادها

خبرها

کمیتۀ مصؤنیت خبرنگاران افغان با والی تخار نشست ‌هم‌آهنگی و دادخواهی برگزار کرد

کمیتۀ مصؤنیت خبرنگاران افغان با مولوی ضیاءالرحمن مدنی، والی تخار و جمعی از مسؤولان رسانه‌ها و خبرنگا…

بیشتر مشاهده همه
بلاگ

حکومت افغانستان یکی از مخاطبین اصلی دوم نومبر

در ماه می امسال نیز شورای امنیت سازمان ملل با صدور اعلامیه ای (اعلامیه شماره 2222) از دولت ها خواست…

بیشتر مشاهده همه
داستان های موفقیت و تحلیل ها

طرح حمایت از آزادی رسانه ها در روند مصالحه

این طرح به منظور حمایت از آزادی رسانه ها در روند مصالحه با طالبان نگاشته شده است. بدین منظور، یگانه…

بیشتر مشاهده همه
خبرنگاری در افغانستان

چالش نانوشته های فراتر از قانون؛ فراراه رسانه های افغانستان

در طول سیزده سال گذشته که رسانه ها در حال تجربه فضای جدیدی در افغانستان بوده اند، همواره از این دست…

بیشتر مشاهده همه

یادبود خبرنگاران و کارمندان رسانه ای که طی چند سال اخیر شهید شده اند

بیشتر

آمار و ارقام خشونت

گالری تصاویر

مشاهده همه

گالری ویدیو

مشاهده همه

وارد خبرنامه خود شوید