انتشارات

 • گزارش سالانه 2020

  4. February 2021, 19:17

  در سال 2020، کمیته مصونیت خبرنگاران افغان 132 مورد از انواع خشونت (زخمی، لت و کوب، اختطاف، اشکال مختلف تهدید، سرقت و برخورد غیر قانونی) علیه خبرنگاران و کارمندان رسانه ای را ثبت نموده است. در مقایسه با ارقام سال 2019 که 105 مورد بود، سطح خشونت ها امسال 26 درصد افزایش یافته است.

 • گزارش شش ماه نخست ۲۰۲۰

  20. July 2020, 19:13

  در شش ماه نخست سال ۲۰۲۰ با وصف شیوع ویروس کرونا که خشونت عمومی در کشور و کار خبرنگاری را محدود ساخت، ثبت ۴۲ مورد خشونت علیه خبرنگاران رقم قابل ملاحظه بوده و نگرانی جدی را از منظر روند خشونت علیه خبرنگاران نشان میدهد.

 • report-annual.jpg

  گزارش سالانه ۲۰۱۹

  25. January 2020, 19:44

  در این گزارش ضمن ارائه معلومات در باره موارد خشونت ها و تهدید ها در برابرخبرنگاران و کارمندان رسانه یی در سال ۲۰۱۹،  نگاه  گذرای به وضعیت خبرنگاران و آزادی بیان در دوره پنج ساله حکومت وحدت ملی و به خصوص وعده های که حکومت وحدت ملی به جامعه خبرنگاری افغانستان داده بود،  دا ریم. همچان ،پیشنهادات و خواسته های جامعه خبرنگاری کشور به حکومت تازه نیز شامل این گزارش می باشد.

 • گزارش شش ماه نخست 2019

  15. July 2019, 19:19

  درشش ماه نخست سال ۲۰۱۹ ، کمیته مصونیت خبرنگاران افغان ۴۵ مورد خشونت دربرابرخبرنگاران را ثبت کرده است که از این میان ۳ مورد قتل، ۶ مورد جراحت، ۵ مورد لت وکوب، ۱۹ مورد توهین و تحقیر، ۱۰ موردتهدید، یک مورد بازداشت غیر قانونی، و یک مورد اخراج اجباری از ظیفه را در برمیگیرد.

 • گزارش سالانه 2018

  20. January 2019, 19:53

  در سال، ۲۰۱۸کمیته مجموعا 121 مورد خشونت علیه خبرنگاران و کارمندان رسانه ای را ثبت نموده که شامل قضایای قتل، مجروحیت، تهدید، بازداشت های مؤقت، اختطاف و غیره میباشد. درین سال در مجموع  17 خبرنگار و کارمند رسانه ای به قتل رسیده اند که این رقم یکبار دیگر افغانستان را در صدر کشور های خطرناک برای کار خبرنگاری قرار میدهد.

 • گزارش شش ماه نخست 2018

  20. July 2018, 19:23

  شش ماه نخست سال ۲۰۱۸ خونین ترین مدت برای خبرنگاران و جامعه رسانه یی افغانستان بود. درین مدت ۸۹ مورد خشونت در برابر خبرنگاران و کارمندان رسانه یی ثبت شده که در میان آن ۱۱ مورد قتل خبرنگاران وجود دارد، آماری که میزان و شدت آن بی سابقه می باشد. تمام خبرنگاران ایکه درین دور کشته شده اند به صورت هدفمند و مستقیم مورد حمله قرار گرفتند.

 • گزارش شش ماه دوم 2017 (جولای الی دسمبر)

  10. January 2018, 20:30

  در سال ۲۰۱۷ خشونت علیه خبرنگاران و رسانه های بشکل بی سابقه افزایش یافته، این امرنگرانی خیلی جدی را در قسمت سلامت و بقای ازادی بیان و آزادی رسانه ها بوجود آورده است. چون آزادی بیان، آزادی رسانه ها و تعدد رسانه ها از جمله مهمترین دستاورد های کشور در ۱۶ سال گذشته بشمار میاید، تهدید علیه رسانه ها تهدید علیه یکی از بزرگترین دستاورد های کشور تلقی میگردد.

 • گزارش شش ماه نخست 2017 (جنوری الی جون)؛ افغانستان کشور خطرناک برای خبرنگاران و رسانه ها

  14. July 2017, 19:25

  کمیته در شش ماه اول سال ۲۰۱۷ میلادی  ۷۳ قضیه را که شامل قتل، لت و کوب، مجروحیت، توهین و تحقیر، تهدید و بازداشت های مؤقت میباشد، ثبت نموده است. این آمار بلند ترین رقم خشونت علیه خبرنگاران را در شش ماه اول سال در ظرف ۱۶ سال گذشته نشان میدهد. آین آمار افزایش ۳۵ در صدی را نسبت به شش ماه اول سال ۲۰۱۶ که در آن  ۵۴  قضیه به وقوع پیوسته بود، نشان میدهد.

 • گزارش شش ماه دوم 2016 (جون الی دسمبر)؛ گزارش اختصاصی- بررسی خشونت ها علیه خبرنگاران از ۲۰۱۲ – ۲۰۱۶

  20. January 2017, 20:39

  سال ۲۰۱۶ خونین ترین سال برای خبرنگاران و رسانه ها در طول تاریخ افغانستان بشمار میاید. درین سال ۱۳ نفر خبرنگار بقتل رسید، رقمیکه در تاریخ خبرنگاری افغانستان سابقه ندارد. با وصف اینکه تهدید ها از طرف گروه های مختلف بشمول کارمندان حکومتی اعمال میشود، تغییر رویکرد طالبان نسبت به خبرنگاران و رسانه ها عمده ترین دلیل افزایش تهدید ها و مهلک شدن خشونت ها علیه خبرنگاران میباشد.

 • گزارش شش ماه نخست 2016 (جنوری الی جون)؛ گزارش اختصاصی- روند اطلاع رسانی در ۱۵ سال اخیر

  10. July 2016, 19:35

  در این شش ماه بازهم متاسفانه منسوبین وموظفین حکومتی عاملین بلندترین رقم خشونت دربرابر خبرنگاران دانسته شده اند. که ۲۱ قضیه که (۳۹٪) را میسازد. درهمین حال طالبان نیز بگونه چشمگیر باعث خشونت ها دربرابرخبرنگاران درمقایسه باسال های گذشته شده اند. آنان عاملین ۱۶ قضیه بوده اند که (۳۰٪) تمام قضایا را نشان میدهد.