روان درمانی

11 ثور 1400

کمیته مصونیت خبرنگاران افغان (AJSC) دوره های آموزشی منظم کوتاه مدت و درازمدت رایگان روان درمانی را برای خبرنگاران حرفه ای و جدید در تمام ولایت های افغانستان برگزار می کند. مواد درسی این دوره ها توسط متخصصان این بخش ها در مطابقت با استانداردهای بین المللی خبرنگاری و در مشوره با متخصصان ملی و بین المللی تهیه شده است. هم چنان، کمیته مصونیت خبرنگاران آن عده از خبرنگاران و کارمندان رسانه ای را که نیاز به خدمات روان درمانی داشته باشند برای شان خدمات روان درمانی ارایه می نماید.


اگر خبرنگار هستید و می خواهید از خدمات روان درمانی بهره مند شوید، لطفاً با ما از طریق شماره تماس (0702502087) و یا ایمیل (info@ajsc.af) به تماس شوید.