کمیتۀ مصؤنیت خبرنگاران افغان با مسؤولان حکومتی در ولایت بغلان نشست‌ دادخواهی برگزار کرد

10 قوس 1401

کمیتۀ مصؤنیت خبرنگاران افغان با مسؤولان حکومتی، جمعی از مدیران و خبرنگاران رسانه‌های محلی ولایت بغلان، نشست‌ هم‌آهنگی و دادخواهی برگزار کرد.


در این نشست که به هدف ایجاد هم‌آهنگی بیشتر میان مسؤولان حکومتی و رسانه‌ها راه‌اندازی شده بود، شهباز صابری نمایندۀ کمیتۀ مصونیت خبرنگاران افغان در زون شمال‌شرق، مولوی لعل‌جان راشد، رییس دفتر مقام ولایت، مصطفی هاشمی رییس اطلاعات و فرهنگ، مولوی شیر احمد برهانی، سخنگوی قوماندانی امنیه، ملاعلم مجیدی، سخنگوی مقام ولایت، مولوی سمیع یاسر، آمر تلویزیون ملی و جمعی از مدیران و خبرنگاران رسانه‌های محلی ولایت بغلان، شرکت کرده بودند. افزون بر بحث و گفتگو روی موضوعاتی همچون رسیدگی به چالش‌های فراراه کار خبرنگاری، دسترسی به اطلاعات و ایجاد هم‌آهنگی میان نهادهای حکومتی و رسانه‌ها، در این نشست بر ایجاد کمیتۀ مشترک هم‌آهنگی مسؤولان حکومتی و رسانه‌ها در سطح این ولایت، تصمیم گرفته شد.


کمیتۀ مشترک هم‌آهنگی مسؤولان حکومتی و رسانه‌ها به پیشنهاد کمیتۀ مصؤنیت خبرنگاران افغان و به هدف رسیدگی بهتر به مشکلات رسانه‌ها و خبرنگاران و ایجاد هم‌آهنگی میان نهادهای دولتی و رسانه‌ها، راه‌اندازی می‌شود.مسؤولان حکومت در این ولایت‌، افزون بر حمایت همه‌‌جانبه از رسانه‌ها، وعده دادند که از این پس ادارات دولتی در زمینۀ فراهم کردن تسهیلات بیشتر برای خبرنگاران، هم‌کاری کنند.


کمیتۀ مصؤنیت خبرنگاران افغان در راستای هم‌آهنگی هرچه بهتر میان حکومت و رسانه‌ها و فراهم‌سازی فضای مصؤن برای خبرنگارن، پیوسته تلاش کرده است.