کمیتۀ مصؤنیت خبرنگاران افغان در زون مرکز مشکلات خبرنگاران را با وزیر اطلاعات و فرهنگ شریک ساخت

WhatsApp Image 2023-05-06 at 1.38.22 PM.jpeg

18 ثور 1402

کمیتۀ مصؤنیت خبرنگاران افغان، چالش‌های فراراه کار خبرنگاران و رسانه‌های زون مرکز را با مولوی خیرالله خیرخواه، وزیر اطلاعات و فرهنگ، شریک ساخت.


گلاب الدین امیری، نمایندۀ کمیتۀ مصئونیت خبرنگاران افغان در زون مرکز، افزون بر شریک ساختن چالش‌های فراراه کار رسانه‌ها و خبرنگاران همچون مشکلات اقتصادی، دسترسی به اطلاعات، نبود سخنگو در شماری از ادارت و نهادهای حکومتی، از وزیر اطلاعات و فرهنگ خواست تا کمیسیون تخطی رسانه‌ها در سطح زون‌ها نیز فعال گردد.


وزیر اطلاعات و فرهنگ در این نشست، افزون بر حمایت از رسانه‌ها، گفت که تلاش می‌کند تا وضعیت کار خبرنگاری و رسانه‌ها بهبود یابد. او هم‌چنان گفت که برای رسیدگی به مشکلات اقتصادی رسانه‌های خصوصی تلاش‌های لازم را انجام دهد.


کمیتۀ مصؤنیت خبرنگاران افغان در راستای هم‌آهنگی هرچه بهتر میان حکومت و رسانه‌ها و فراهم‌سازی فضای مصؤن برای خبرنگارن، پیوسته تلاش می‌کند.