استقبال کمیتۀ مصؤنیت خبرنگاران افغان از رهایی مدیران چهار رسانۀ محلی در ولایت خوست

20 ثور 1402

کابل، افغنستان


کمیتۀ مصؤنیت خبرنگاران افغان از رهایی مدیران چهار رسانۀ محلی در ولایت خوست استقبال می‌کند.


مدیران تلویزیون غرغشت، رادیو چنار، نن اف ام و رادیو ولس در ولایت خوست که به روز دوشنبه، ۱۸ ثور، به  ریاست امر به معروف و نهی از منکر این ولایت فراخوانده شده بودند، پس از دو روز و در نتیجۀ تلاش‌های کمیتۀ مصؤنیت خبرنگاران افغان در مرکز و زون جنوب‌شرق، رها شدند.


مسؤولان ریاست امر به معروف و نهی از منکر خوست به نمایندۀ کمیته گفته اند که مدیران این رسانه‌ها به منظور برگزاری سمینار اصلاحی دعوت شده بودند.


کمیتۀ مصؤنیت خبرنگاران افغان از مسؤولان حکومتی می‌خواهد تا به تمامی موارد تخطی رسانه‌ها از طریق کمیتۀ مشترک هم‌آهنگی مسؤولان حکومتی و رسانه‌ها که از چندی قبل در این ولایت راه‌اندازی شده است، رسیدگی شود.


کمیتۀ مصؤنیت خبرنگاران افغان در راستای مصؤنیت و احقاق حقوق خبرنگاران افغان پیوسته تلاش می‌کند.