شپږ میاشتنی رپوټ د ۲۰۱۹ له جنورۍ تر جون پورې

د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیته
24 سرطان 1398

این گزارش به زبان پشتو موجود نیست. برای مطالعه آن به دری، اینجا کلیک نمائید.