رسانه ها در هفته/ هفته سوم دسمبر

ملاقات ها و نشست های نمایندگان و همکاران کمیته مصونیت خبرنگاران افغان در ولایت ها با خبرنگاران و مسوولان حکومتی ادامه داشت. کم شدن روز تا روز خبرنگاران و کارمندان مسلکی در رسانه ها از یافته های این دیدارها بود.


زون شرق
هفته گذشته نیز همکاران کمیته مصونیت خبرنگاران افغان در ولایت های زون شرق با مسوولان حکومتی، مسوولان رسانه ها و خبرنگاران دیدارهای داشت و با آنان در باره مسایل چون وضعیت عمومی خبرنگاران، مشکلات امنیتی و دسترسی به اطلاعات صحبت نمودند.


ننگرهار: نماینده کمیته مصونیت خبرنگاران افغان در ولایت ننگرهار با سخنگوی تازه گماشته شده شاروالی جلال آباد دیدار و گفتگو نمود، در این دیدار تعارفی از سخنگوی شاروالی خواسته شد تا در قسمت به دست دادن اطلاعات به موقع با خبرنگاران همکار باشد و در مسایل مربوط به شاروالی خبرنگاران را در قمست اطلاع رسانی کمک نماید.


لغمان : نماینده کمیته مصونیت خبرنگاران افغان در یک نشستی که به خاطر تجلیل از هفت سالگی یک رسانه محلی برگزار شده بود از مسوولان حکومتی به خصوص رییس اطلاعات و فرهنگ آن ولایت که در مجلس حضور داشت خواست تا به مشکلات خبرنگاران از رهگذر دسترسی به اطلاعات همکاری نمایند.


کنر: همکار ولایتی کمیته مصونیت خبرنگاران افغان در ولایت کنر در نشستی با خبرنگاران رسانه های محلی آن ولایت پرداخت و نظریات آنان را در باره چگونگی وضعیت رسانه ها و دستری به اطلاعات جویا گردید.
در این نشست خبرنگاران یکبار دیگر تاکید نمودند که حکومت باید در قسمت دسترسی به اطلاعات و مصونیت خبرنگاران و رسانه ها توجه هرچه بیشتر نماید.


زون شمال شرق


ولایت تخار:متاسفانه رسانه های فعال در تخار با یک یا دو کارمند نشرات شان را ادامه میدهند و بنابر مشکلات اقتصادی توان جذب کارمند را ندارند. با آنکه تسهیلات در قسمت دسترسی به اطلاعات از سوی ریاست اطلاعات و فرهنګ این ولایت تا حدی بهتر شده است. اما پخش و نشر صدای زنان در رسانه ها ممنوع است.
هنوز هم نگرانی ها در قسمت مصونیت فزیکی نزد خبرنگاران در این ولایت وجود دارد. به اساس گفته خبرنگاران تخار در حال حاضر اساسی ترین مشکل شان نبود منبع درامد است که این موضوع رسانه ها را در تنگنای اقتصادی قرار داده است.


ولایت بدخشان: از دو هفته بدینسو مسوولان حکومتی بدخشان  به خبرنگاران زن که در چینل های یوتیوب‌ فعالیت می‌کنند اجازه داده تا از داخل شهر و بازار گزارش تهیه کنند.
رادیو بانوان بیشتر از یک ماه بدینسو بدلیل مشکلات اقتصادی فعالیت ندارد؛ اما ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان به کارمندان این رسانه اجازه داده است تا فعالیت شان را از سر بگیرند و وعده همکاری داده است. از سوی هم از میان شش رسانه که سقوط نموده تا کنون هیچ یک دوباره به نشرات آغاز نکرده است.
برخورد ریاست اطلاعات و فرهنگ و مقام‌های ولایت بدخشان با رسانه‌ها ملایمتر است اما تاکید جدی آنها بر رعایت پالیسی حکومت بوده و بجز از نشر مطالب دینی؛ هیچ رسانه ‌یی حق نشر فلم، درامه، آهنگ و برنامه‌های تفریحی را ندارد.
با آنکه رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بدخشان  اجازه فعالیت رسانه‌یی را به کارمندان زن داده است اما زنان این ولایت هنوز به فعالیت های رسانه یی به دلیل ترس و اضطراب که دارند نپرداخه است.


ولایت کندز: رادیو شبنم با یک دستگاه نشراتی موقت کارش را در ولایت کندز بعنوان یکی از رادیوهای سابقه دار زنان در آن ولایت دوباره آغاز کرد، اما به دلیل اجازه نیافتن زنان برای حضور در کار رسانه یی ناگزیر برای مدتی توسط اقایان نشرات و فعالیت میکند.


ولایت بغلان: ریاست اطلاعات و فرهنگ در ولایت بغلان بدون اخذ اجازه قبلی از این ریاست، به هیچ خبرنگار و رسانه اجازه مصاحبه را نمی‌دهد . تا جایی که ابتدایی ترین معلومات و اطلاعات نیز باید از فلتر این ریاست عبور نماید و بعد به رسانه برسد.


زون جنوب شرق
خوست: در این ولایت برخلاف بعضی ولایت های دیگر که به آنها گفته شده است تنها برنامه های دینی نشر نمایند، در کنار برنامه های دینی برنامه های تفریحی و بعضی برنامه های موسیقی نیز نشر میشود.

اما با گذشت هر روز رسانه ها با کمبود افراد مسلکی مواجه میشوند و این وضعیت بالای کیفیت نشراتی آنها نیز تاثیر منفی بجا میگذارد، که علت اصلی این مشکل همانا ضعف اقتصادی رسانه ها است که نمیتوانند برای کارمندان مسلکی شان معاش پرداخت نمایند.
ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت خوست گاه ناگاه با خبرنگاران نشست های برای هماهنگی بیشتر برگزار می نماید، اما مقام ولایت تا کنون هیچ مجلس با خبرنگاران نداشته است.


پکتیا: در ولایت پکتیا وضعیت دسترسی به اطلاعات نسبت به سه ماه گذشته بهتر شده است، ادارات مختلف با خبرنگاران به تماس میشوند و آنان را به نشست های خبری شان دعوت می نمایند. اما هنوز هم مشکلی که از این رهگذر وجود دارد، عدم همکاری نهادی نظامی با خبرنگاران و رسانه ها است. هنوز هم خبرنگارانی که میخواهند روی موضوعات تحقیقی کار کنند با مشکلات زیادی روبرو استند و اطلاعات را به سختی میتوانند بدست بیاورند.


 پکتیکا: در این ولایت تنها رییس اطلاعات و فرهنگ حق دارد با رسانه ها صحبت نماید، سایر مسوولین اطلاعات را با خبرنگاران شریک نمیسازد. به منظور حل همین مشکل همکار ولایتی کمیته مصونیت خبرنگاران افغان در هفته که گذشت با رییس اطلاعات و فرهنگ ولایت پکتیکا دیدار و صحبت نمود.


لوگر: در ولایت لوگر هنوز هم در قسمت دسترسی به اطلاعات مشکلاتی وجود دارد، طی هفته گذشته همکار ولایتی کمیته مصونیت خبرنگاران افغان نشستی با والی لوگر داشت. والی لوگر در این مجلس به همکار کمیته مصونیت خبرنگاران افغان، خبرنگاران و مسوولان رسانه ها اطمینان داد که در قسمت دسترسی به اطلاعات اقدامات جدی را روی دست خواهد گرفت و هیچگونه اطلاعات لازم از رسانه ها پنهان نخواهد شد.


زون غرب
غور: همکار ولایتی کمیته مصونیت خبرنگاران افغان در دیداری که با رییس اطلاعات و فرهنگ ولایت غور داشت، در مورد نیازمندی خبرنگاران به حمایت مسوولین اداره محلی برای تامین امنیت و مصونیت آنان، فراهم سازی زمینه اخذ اطلاعات بهتر و همکاری مسوولان حکومتی با رسانه ها صحبت شد و توافق شد تا در جلسات بعدی روی مسایل بیشتری مشوره و کار شود. تصمیم برآن شد تا با خبرنگاران هم در نشست ها و از طریق تلیفون صحبت شود و مشکلات آنان شناسایی و مشخص شده و برای بیرون رفت از آنها راه حل های مناسب سنجیده شود.


بادغیس:  عبدالرازق صدیقی مدیر مسوول یک رسانه صوتی در بادغیس می‎گوید: بعد از تحولات اخیر وضعیت اقتصادی رسانه های محلی دگرگون شده است. وی می افزاید که به دلیل مشکلات مالی تعداد کارمندان اش را به حد اقل رسانیده است.به گفته‌ی صدیقی اگر وضعیت همچنان ادامه یابد و رسانه‌ها  نتوانند درآمد داشته باشند  اکثریت از رسانه‎های محلی در این ولایت از فعالیت  باز خواهند ماند.


با  این  وجود  اما  پس از گفتگوی همکار ولایتی کمیته‎ مصونیت خبرنگاران افغان در ولایت بادغیس با رییس اطلاعات و فرهنگ این ولایت در زمینه شریک سازی معلومات با رسانه ها؛ مسوولان محلی معلومات را تا حدودی به خبرنگاران شریک می‎سازند.


برای دانلود پی دی اف اینجا کلیک نمایید.